โรดโชว์

ปี 2556

18 ก.ย. 2556 Thai Tourism Day

04 ก.ย. 2556 Thai Tourist Day

ปี 2555

29 มี.ค. 2555 Tisco Corporate Day

16 ก.พ. 2555 The new Myanmar & Investment Opportunities

10 ก.พ. 2555 Thai Corporate Day 2012

06 ก.พ. 2555 J.P. Morgan ‘s Conference 2012

ปี 2554

13 ธ.ค. 2554 Thai Corporate Day

13 ต.ค. 2554 Thai Investor Forum 2011

06 ก.ย. 2554 Roadshow Q2/2011

05 ก.ค. 2554 SET UK & EU Roadshow

27 มิ.ย. 2554 Asian Transport Conference 2011

 

16 พ.ค. 2554 NDR in USA

11 พ.ค. 2554 5th CLSA

19 เม.ย. 2554 Corporate Access Day 2011

29 เม.ย. 2554 Thai Focus 2011

13 ม.ค. 2554 Roadshow DBS 2011

ปี 2553

09 ธ.ค. 2553 Roadshow Macquarie 2010

29 พ.ย. 2553 Roadshow 2010