ดาวน์โหลดเอกสาร

2565

แบบ 56-1 One Report                2565

 

งบการเงิน

FY      3Q    2Q      1Q
 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

FY      3Q     2Q      1Q
 

ชี้แจงผลประกอบการ

FY      3Q     2Q      1Q

2564

แบบ 56-1 One Report                2564

 

งบการเงิน

FY      3Q    2Q      1Q
 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

FY      3Q     2Q      1Q
 

ชี้แจงผลประกอบการ

FY      3Q     2Q      1Q

2563

รายงานประจำปี                 2563

แบบฟอร์ม 56-1                2563

งบการเงิน

FY      3Q     2Q      1Q
 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

FY      3Q     2Q      1Q
 

ชี้แจงผลประกอบการ

FY      3Q     2Q      1Q